Strona Główna

Oferta jest skierowana dla osób indywidualnych oraz małżeństw i rodzin:

  • przeżywających trudności w relacjach
  • mających trudności wychowawcze
  • potrzebujących psychicznego wsparcia
  • chcących żyć pełnią życia
  • poszukujących swojego miejsca w świecie
  • chcących odkryć swój potencjał i mocne strony
  • potrzebujących wsparcia w nauce komunikacji międzyludzkiej
  • odczuwających smutek, samotność, zagubienie, trudności w cieszeniu się życiem
  • które utknęły w schemacie życia, który przynosi im ból lub nie daje satysfakcji